ของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า

ของอะไรที่ไม่ควรนำมาเป็น ของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า

การมอบของขวัญให้กันและกัน เป็นสิ่งที่ทำกันเป็นเรื่องปรกติอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ และเกือบทุกเทศกาล ก็จะมีการมอบของขวัญอยู่เสมอ ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือช่วงวันขึ้นปีใหม่ ที่ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ต่างมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อมอบของขวัญให้กับทุกคน แม้แต่คนที่ทำธุรกิจ บางแห่งก็มีการแจก ของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า ด้วย เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับลูกค้า หรืออีกนัยหนึ่งก็มีประโยชน์ทางอ้อมด้วย อยู่ที่ว่าจะทำด้วยใจจริงหรือไม่ ถ้าหากทำออกมาได้ดี ลูกค้าก็จะประทับใจ และอยากจะเข้ามาใช้บริการอยู่เรื่อยๆ  สิ่งของ ที่ไม่ควรนำมาเป็น ของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า  สิ่งที่อยากแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับการให้ของขวัญปีใหม่ ก็คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรทำในการเลือกของขวัญให้กับลูกค้า ว่ามีของอะไรบ้างที่เราไม่ควรนำมาให้ เพราะไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควร ได้แก่  เป็นของที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว

0 Comments